คลาสเซียน หุบเขาร้อยลี้ ลูกแก้วหมอกอัคคี กิจกรรมพิเศษ
 
Yulgang เปลี่ยนคลาส
Yulgang ข้อมูลปราณ
Yulgang ระบบคลาสเซียน
Yulgang ค่าพิชิตเซียน
Yulgang อาวุธ 120
Yulgang สกิลวิชา
Yulgang ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 

        
         พลังปราณเซียน สายรวมทุกอาชีพ :

   ฟ้ากำเนิด :  
   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์ฟ้ากำเนิด
   ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มพลังโจมตี +6       
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 6 หน่วย
   ระดับสูงสุด   :  เพิ่มพลังโจมตี 120 หน่วย          
   ความสำคัญ  :

   คุณสมบัติ :
  
 เพิ่มอัตรพลังโจมตีให้กับตัวละคร                     

   หมายเหตุ : อาชีพกระบี่ไม่สามารถเรียนได้


   เมฆาเปลี่ยนทิศ :    
   เงื่อนไข :       ต้องมีคัมภีร์เมฆาเปลี่ยนทิศ
   ค่าเริ่มต้น :     เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 6 หน่วย
   ระดับเพิ่มขึ้น : ระดับละ 6 หน่วย  
   ระดับสูงสุด :   เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 120 หน่วย      
   ความสำคัญ  :
  
   คุณสมบัติ :
  
 เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุดให้กับตัวละคร       
                                                                  
   หมายเหตุ : อาชีพนักธนูไม่สามารถเรียนได้
                   อาชีพนักดาบไม่สามารถเรียนได้       
               

   เปลี่ยนเส้นเอ็น :    
   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น 
   ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มพลังป้องกัน  1    
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 1 หน่วย   
   ระดับสูงสุด   :  เพิ่มพลังป้องกัน 20 หน่วย
   ความสำคัญ  :
 
    คุณสมบัติ :
  
 เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวละคร               
 
    หมายเหตุ : อาชีพทวนไม่สามารถเรียนได้


   โสมหิมะหมื่นปี :  
   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์โสมหิมะหมื่นปี
   ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มขึ้น   4%
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 4%                         
   ระดับสูงสุด   :  เพิ่มขึ้น 80%
   ความสำคัญ  :
  
   คุณสมบัติ :
  
 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูเมื่อใช้ยาเพิ่มปราณ           
    
   หมายเหตุ :  อาชีพหมอไม่สามารถเรียนได้      
              

   ผสานแผลต่ออายุ  
   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์ผสานแผลต่ออายุ
   ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มขึ้น   10%
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ   1%                         
   ระดับสูงสุด   :  เพิ่มขึ้น  30%
   ความสำคัญ  :
  
   คุณสมบัติ :
  
 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูเมื่อใช้ยาเพิ่มพลังชีวิต        
    
   หมายเหตุ : อาชีพทวนไม่สามารถเรียนได้         
              

   อายุวัฒนะ :  
   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์อายุวัฒนะ 
   ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มพลังชีวิต +8
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 8                         
   ระดับสูงสุด   :  เพิ่มพลังชีวิต 160 หน่วย        
   ความสำคัญ  :
  
   คุณสมบัติ :
  
 เพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวละคร                        
   
   หมายเหตุ : อาชีพนักธนูไม่สามารถเรียนได้
                  

   เซียนกระบี่ไร้คม :  
   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์เซียนกระบี่ไร้คม    
   ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มอัตราการหลบหลีก 10%
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ  1%                   
   ระดับสูงสุด   :  เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
   ความสำคัญ  :
  
   คุณสมบัติ :
  
 เพิ่มอัตราการหลบหลีกให้กับตัวละคร            
   
   หมายเหตุ : อาชีพกระบี่ไม่สามารถเรียนได้
                   อาชีพนินจาไม่สามารถเรียนได้
 

   วิญญาณสลาย :  
   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์วิญญาณสลาย   
   ค่าเริ่มต้น :      อัตราการเกิด 0.2 %
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ  0.2 %                   
   ระดับสูงสุด   :  อัตราการเกิด  4 %   30 วินาที
   ความสำคัญ  :
  
   คุณสมบัติ :
  
 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาสติดสถานะ พายุคลั่ง      
   
   หมายเหตุ :  เฉพาะอาชีพหมอเท่านั้น
 

  

         ปราณเฉพาะอาชีพ :

   เคลื่อนย้ายดวงดาว :    จำกัดเฉพาะอาชีพดาบ

   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์เคลื่อนย้ายดวงดาว
   ค่าเริ่มต้น :      อัตราสำเร็จ 0.5 %
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ     0.5 % 
   ระดับสูงสุด   :  อัตราสำเร็จ 10 %       
   ความสำคัญ  :

  
   คุณสมบัติ :
  
 เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสเพิ่มพลังป้องกัน 10%
   และเพิ่มพลังโจมตีวิชา 30%  

   หมายเหตุ :   เฉพาะการโจมตีจากมอนสเตอร์ 


   ไร้พ่ายศัตรู :    จำกัดเฉพาะอาชีพทวน

   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์ไร้พ่ายศัตรู          
   ค่าเริ่มต้น :      อัตราสำเร็จ   1 %
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ       1 % 
   ระดับสูงสุด   :  อัตราสำเร็จ 20 %       
   ความสำคัญ  :

  
   คุณสมบัติ :
  
 มีโอกาสเพิ่มดาเมจ 40% ของพลังป้องกัน     
   เช่นพลังป้องกัน 500  ดาเมจเพิ่มขึ้น 200

   หมายเหตุ :    

   เก้ากระบี่รวมหนึ่ง :    จำกัดเฉพาะอาชีพกระบี่

   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์เก้ากระบี่รวมหนึ่ง
   ค่าเริ่มต้น :      อัตรา 0.5 %  ลดป้องกัน 0.5 %
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 0.5 % 
   ระดับสูงสุด   :  อัตรา 10 %  ลดป้องกัน 10 %     
   ความสำคัญ  :

  
   คุณสมบัติ :
  
 เพิ่มโอกาสการติดปราณ คนกระบี่รวมหนึ่ง
   เพิ่มอัตราการลดพลังป้องกันของศัตรู  

   หมายเหตุ :   เฉพาะการโจมตีจากมอนสเตอร์     
   และ % ที่เพิ่มนำไปรวมกับปราณ คนกระบี่

   สามยุทธพิศดาร :    จำกัดเฉพาะอาชีพนักธนู 
   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์สามยุทธพิศดาร
   ค่าเริ่มต้น :      โอกาสสำเร็จ 0.5 %                   
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 0.5 %                    
   ระดับสูงสุด   :  โอกาสสำเร็จ 10 %     
   ความสำคัญ  :

   คุณสมบัติ :
   เพิ่มอัตราการเกิด 3 ศรดาวตก                        
                            

                        
             

   จักรวาลสามสาย :    จำกัดเฉพาะอาชีพนินจา
   เงื่อนไข :        ต้องการคัมภีร์จักรวาลสามสาย 
   ค่าเริ่มต้น :      โอกาสสำเร็จ   1%
   ระดับเพิ่มขึ้น :  โอกาสสำเร็จ   1%
   ระดับสูงสุด   :  โอกาสสำเร็จ 20%                    
   ความสำคัญ  :
  
   คุณสมบัติ :
  
 มีโอกาสลดดาเมจจากพลังโจมตี 30%             

   หมายเหตุ :             
                  

   สหายทั่วหล้า :    จำกัดเฉพาะอาชีพหมอ
   เงื่อนไข :       ต้องการคัมภีร์สหายทั่วหล้า 
   ค่าเริ่มต้น :     อัตราเกิด โกรธ 1% ป้องกัน 0.5%
   ระดับเพิ่มขึ้น : อัตราเกิด โกรธ 1% ป้องกัน 0.5% 
   ระดับสูงสุด :   อัตราเกิด โกรธ 20% ป้องกัน 10% 
   ความสำคัญ  :
  
   คุณสมบัติ :
  
 เพิ่มค่าความโกรธให้สมาชิก 5% นาน 3 นาที
   เพิ่มพลังป้องกันให้สมาชิก 5%   นาน 3 นาที     
                                                                  
   หมายเหตุ :  เมื่อใช้สกิลฮีลหมู่ให้กับปาร์ตี้