โปรแกรม  Yulgang  Downloader


  สามารถดาวน์โหลด Cilent เวอร์ชั่น 7.47 ได้โดยกดหยุดหรือออกจากโปรแกรม แล้วกลับมาดาวน์โหลดต่อได้ โดย
  จะดาวน์โหลดต่อจากจุดเดิมที่ดาวน์โหลดไว้

 
  วิธีใช้งานโปรแกรม  Yulgang  Downloader

  1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Yulgang Downloader ขนาด 820 KB โดยคลิกที่ปุ่ม "Yulgang Downloader" 

                                             

   2. กดปุ่ม "Run" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม จะทำการสร้าง Shortcut ของโปรแกรมไว้ที่หน้า Desktop  โดย
       อัตโนมัติหรือกดปุ่ม "Save" เพื่อเลือกตำแหน่งเก็บ Shortcut เอง

   3. เมื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรม ให้กดปุ่ม "Browse.." เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ติดตั้งเกม


        

   4. เมื่อเลือกตำแหน่งได้แล้ว ให้กดปุ่ม "OK"  จากนั้นกดปุ่ม "Next" เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด 
       ขณะดาวน์โหลดสามารถหยุดการดาวน์โหลดชั่วคราวหรือออกจากโปรแกรม แล้วกลับมาดาวน์โหลดต่อได้


        

  5. กดปุ่ม "Pause" เมื่อต้องการหยุดการดาวน์โหลดชั่วคราว และเมื่อต้องการดาวน์โหลดต่อให้กดปุ่ม "Resume" 
      กดปุ่ม "Stop" เมื่อต้องการปิดโปรแกรม หากต้องการให้กลับมาดาวน์โหลดต่อได้ในภายหลัง ให้กดปุ่ม "Yes" 


     


  6. หากปิดโปรแกรมไป แล้วต้องการกลับมาดาวน์โหลดต่อ ให้เปิดโปรแกรมโดยคลิกที่  "AsiasoftDL_YG.exe"

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------