หินพลังวิญญาณ : เป็นหินพิเศษที่ใช้สำหรับการหลอมรวมเข้ากับชุดหรืออาวุธโดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. หลอมรวมกับยุทธภัณฑ์ประเภทชุด (เสื้อ) หรืออาวุธเท่านั้น
     2. ชุดหรืออาวุธ 1 ชิ้น หลอมรวมได้สูงสุด 5 ครั้ง  อัตราสำเร็จแบบสุ่มมีโอกาสล้มเหลว
     3. สามารถหลอมรวมกับชุดหรืออาวุธได้ทุกสถานะ [เสริมพลัง หลอมรวม เสริมธาตุแล้ว]
     4. เมื่อหลอมรวมแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคุณสมบัติได้
     5. ไอเทมหินไม่สามารถ ทิ้ง ขายคืน npc ได้ แต่สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นได้
     6. วิธีใช้ คลิกขวาที่หินแล้วจะปรากฎหน้าต่าง ให้เรานำไอเทมที่ต้องการหลอมใส่เข้าไป
         หลังจากนั้นระบบจะทำการหลอมอัตโนมัติค่ะ
     7. หากล้มเหลว หินพลังวิญญาณจะหายไป แต่ไอเทมอาวุธหรือชุด จะยังอยู่และคุณสมบัติเหมือนเดิม

    คุณสมบัติ :  
    เมื่อหลอมยุทธภัณฑ์ประเภทเสื้อ  :  จะเพิ่มพลังป้องกันโดยตรงครั้งละ   5 หน่วย
    เมื่อหลอมไอเทมอาวุธ : จะเพิ่มพลังโจมตีขั้นต่ำและโจมตีสูงสุดอย่างละ 8 หน่วย


    การผลิตไอเทม หินวิญญาณระดับล่าง :
 
      เงื่อนไข :   ผลิตได้เฉพาะผู้ที่เรียนรู้สกิล การทำระเบิด ระดับ 2 ขึ้นไป
      ขั้นตอน :   เฉพาะผู้ทำระเบิดระดับ 2 ขึ้นไป คลิกปุ่ม สร้าง Ctrl+M จากนั้นเลือกผลิต หินพลังวิญญาณ
      วัตถุดิบ :  
  1. ผลึกวิญญาณระดับล่าง     50 ชิ้น
                       2  ผลึกวิญญาณระดับกลาง   40 ชิ้น
                       3. ผลึกวิญญาณระดับสูง      30 ชิ้น
                       4. ยาระเบิดพลัง  20 ชิ้น
                       5. หินเสริมพลัง   10 ชิ้น
      อัตราผลิต : 
สำเร็จ 75% (ปรับเปลี่ยนเมื่อมีการการอัพเดทอาชีพพิณ)


   
  
    วิธีใช้งาน : คลิกขวาเพื่อใช้งานจากนั้น จะปรากฎหน้าต่างการหลอมรวม ให้นำไอเทมที่ต้องการหลอม
    หินวิญญาณใส่ในช่องดังกล่าวและกดดำเนินการหลอมโดยสามารถใช้ยันต์โชคลาภเพื่อช่วยเพิ่มโอกาส
    สำเร็จในการหลอมได้