โปรแกรมเกมเวอร์ชั่น 8.26 : 2 February 2011 

     ทีมงานไม่แนะนำให้เพื่อนๆ ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดในการดาวน์โหลดโปรแกรมเกม Yulgang ทางหน้าเว็บไซต์
     เนื่องจากโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดบางตัว อาจทำการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ไฟล์เกมที่ดาวน์โหลดมา
     นั้นไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำมาใช้งานได้ค่ะ
 
     วิธีที่ 1.  Download ด้วยโปรแกรม Downloader  อ่านรายละเอียดและวิธีการโหลดได้ที่นี่ 

                                              
  
       
             

     วิธีที่ 2. ดาวน์โหลดไฟล์ Client แบบ torrent  :  Yulgang version 8.26  ขนาด 765 MB 


                                                  
        
         
 
                                                                                                                           
                                                        เพื่อดูวิธีดาวน์โหลดแบบ torrent 
  

      วิธีที่ 3. ดาวน์โหลดด้วยโปรแกรม  @Launcher       
                                                                                                       
        @Launcher คือโปรแกรมศูนย์กลางรวมเกมของบริษัทเอเชียซอฟท์     ที่จะทำให้สามารถเล่นเกมทุกเกมของ
      บริษัทฯ ได้ด้วย Icon เพียงหนึ่งเดียว อีกทั้งยังมีระบบช่วยเหลือในการดาวน์โหลดเกมทุกเกมของบริษัทเอเชีย
      ซอฟท์ โดยเทคโนโลยี Downloader ที่มีความเร็วในการดาวน์โหลดมากกว่าปกติ สามารถหยุดการดาวน์โหลด
      ชั่วคราวและเริ่มการดาวน์โหลดต่อจากจุดเดิมได้
                                                                                             


                                
                                                    @Launcher version Beta 1.0
                                  • โปรแกรมสำหรับดาวน์โหลดและเล่นเกมของเอเชียซอฟท์ •
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------