จำหน่ายไอเทม : ยาทิพย์โอสถ 
 
    ไอเทมยาทิพย์โอสถเป็นไอเทมที่ไม่มีจำหน่ายประจำใน Yulgang Shop   แต่จะมีจำหน่ายตามช่วงระยะเวลา
    พิเศษเท่านั้น ซึ่งยาทิพย์โอสถนั้นเป็นไอเทมที่มีประสิทธิภาพมากมาย เป็นที่ต้องการของจอมยุทธอย่างมาก
     

                ยาทิพย์โอสถ : 

                

               
ราคาจำหน่าย :   
แบบ 12 ครั้ง ราคาจำหน่าย  36,000  CashPoint  
                                         
แบบ 1 ครั้ง  ราคาจำหน่าย    3,500  CashPoint
                                          แบบ 3 ครั้ง  ไม่มีจำหน่ายได้จากกิจกรรมโปรโมชั่นหรือแพคเกจพิเศษเท่านั้น
                                          แบบ 6 ครั้ง  ไม่มีจำหน่ายได้จากกิจกรรมโปรโมชั่นหรือแพคเกจพิเศษเท่านั้น


               
            
                 
ประสิทธิภาพ :   • 
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15%
                                        •  พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15%
                                        •  พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 1000 หน่วย
                                        •  ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 40%
                                        •  พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 10%
                                        •  พลังป้องกันวิชาเพิ่มขึ้น 10%
                                        •  เมื่อคลิกใช้จะมีประสิทธิภาพ  
2 ชั่วโมงออนไลน์
                                        •  ยาแบบ 3 และ 6 ครั้งจะใช้งานได้เพียง 1 ชั่วโมงออนไลน์
                                        •  ยาแบบ 3 และ 6 ครั้งจะไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้