ค่าความดี  :  หนทางแห่งยุทธภพ จอมยุทธผู้ใฝ่ดี 

                                   

  การสะสมค่าความดี และ การสูญเสียค่าความดี

   การสะสมค่าความดี : เพื่อน ๆ สามารถเพิ่มความดีได้ด้วยการสังหารฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ต่อสู้หรือการทำภารกิจเท่านั้น

            

             กรณีดังนี้เพื่อน ๆ จะไม่ได้รับค่าความดีเพิ่ม
             1.  ฝ่ายตรงข้ามมีค่าความดีน้อยกว่า 0   เช่น   ตัวละครฝ่ายตรงข้ามมีค่าความดี  -10 เมื่อฆ่าแล้วจะไม่ได้ค่าความดีเพิ่ม
             2.  สังหารตัวละครที่อยู่ฝ่ายเดียวกัน  เช่น อธรรม สังหาร อธรรม จะไม่ได้รับค่าความดี

 
    การสูญเสียค่าความดี :
 
เพื่อน ๆ สะสูญเสียค่าความดี ในกรณีดังต่อไปนี้

             1.  เมื่อถูกสังหารจากตัวละครฝ่ายตรงข้ามจะสูญเสียค่าความดีดังตาราง 
 

ระยะห่างระหว่างเลเวลตัวละครที่ต่อสู้

ค่าความดีที่ได้รับ

ค่าความดีที่หักออก

เลเวลเท่ากันหรือมากกว่าตัวละครของตนเอง

10

-10

ระยะห่างกับตัวละครของตนเอง 1  ระดับ

10

-10

ระยะห่างกับตัวละครของตนเอง 2  ระดับ

10

-10

ระยะห่างกับตัวละครของตนเอง 3  ระดับ

10

-10

ระยะห่างกับตัวละครของตนเอง 4  ระดับ

10

-10

ระยะห่างกับตัวละครของตนเอง 5  ระดับ

10

-10

ระยะห่างกับตัวละครของตนเอง 6  ระดับ

5

-5

ระยะห่างกับตัวละครของตนเอง 7  ระดับ

4

-4

ระยะห่างกับตัวละครของตนเอง 8  ระดับ

3

-3

ระยะห่างกับตัวละครของตนเอง 9  ระดับ

2

-2

ระยะห่างกับตัวละครของตนเอง 10 - 19  ระดับ

1

-1

  หมายเหตุ  : หากค่าความเลว  ถึงระดับ 4 (10,001 - 30,000) เมื่อถูกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสังหาร จะสูญเสียค่าความดี 30 หน่วย

                        ตัวอย่างเช่น   เมื่อตัวละคร หงส์ทลายฟ้า ฝ่ายธรรมะ ระดับเลเวล  80   สังหาร ตัวละคร เย้ยพิภพ ฝ่ายอธรรม ระดับเลเวล 75
                  

ระยะห่างกับตัวละครของตนเอง 5  ระดับ

10

-10


                       ตัวละคร   หงส์ทลายฟ้า   จะได้ค่า ความดีเพิ่มขึ้น    +10    ค่าความเลว   ไม่เปลี่ยนแปลง
                       ตัวละคร   เย้ยพิภพ          จะสูญเสียค่าความดี          -10     ค่าความเลว  ไม่เปลี่ยนแปลง 


    สมญานามตามค่าความดี  :

ค่าความดี

สมญานาม

ธรรมะ

อธรรม

    ระดับ 1              0 ~     1,000

    ไม่มี

    ไม่มี

    ระดับ 2      1,001 ~   15,000     จอมยุทธหัถต์มังกร     จอมยุทธหัถต์มังกร
    ระดับ 3   15,001 ~   50,000     จอมยุทธบูรพา     จอมยุทธบูรพา
    ระดับ 4    50,001 ~  100,000     จอมยุทธผ่าตะวัน     จอมยุทธพิศดาร
    ระดับ 5  100,001 ~  599,999     จอมยุทธเทวะ     จอมยุทธปีศาจ
    ระดับ 6  600,000 ~  1,199,999     จอมยุทธค้ำฟ้า     จอมยุทธโลหิตมาร
    ระดับ 7  1,200,000 ขึ้นไป      จ้าวปฐพี     จอมมารโลกันต์

                              *** หมายเหตุ ระดับค่าความดี หากมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานจะแจ้งให้ทราบค่ะ

  แสงออร่าสำหรับจอมยุทธ  ฝ่ายดี 

   เมื่อสะสมความดีจนได้ดังระดับ 3 ( เปรียบเทียบตัวเลขได้ตามตารางด้านบน ค่ะ ) จะปรากฎแสงออร่ารอบ ๆ ตัวผู้เล่น โดย
   ฝ่ายธรรมะ จะแสดง   ออร่าน้ำเงิน และ เมื่อสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเปลี่ยนระดับค่าความดี แสงจะค่อย ๆ เป็นสีฟ้า   และ
   ฝ่ายอธรรม จะแสดง   ออร่าสีส้ม และเมื่อสะสมค่าความดีเรื่อย ๆ แสงออร่าจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีม่วง   คลุมกาย

  
  
 
  วิธีการเปิดปิด แสดงออร่า