ระบบศิษย์อาจารย์ :  คำสั่ง Ctrl+ B
 

       เงื่อนไขคนที่ต้องการเป็นอาจารย์ :
       • ในช่วงเวลานั้นจะต้องไม่เป็นศิษย์ใคร หรือไม่อยู่ในสถานะตัดความสัมพันธ์กับอาจารย์

  
     เงื่อนไขคนที่ต้องการเป็นศิษย์ :
       • ในช่วงเวลานั้นจะต้องไม่เป็นอาจารย์ใคร หรือไม่อยู่ในสถานะตัดความสัมพันธ์กับศิษย์

       เงื่อนไขในการเป็นศิษย์อาจารย์ :

      
• อาจารย์ 1 ท่านสามารถรับศิษย์ได้เพียง 3 คน
       • ศิษย์ 1 คน สามารถมีอาจารย์ได้เพียง 1 ท่าน
       • ศิษย์และอาจารย์อาชีพและฝ่ายต้องเหมือนกัน ยกเว้นศิษย์ที่ยังไม่ได้เลือกฝ่าย
       • อาจารย์ต้อง อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2 ระดับเลเวล35 
       • ศิษย์ จะต้อง อัพเกรดดัวละครครั้งที่ 1 ระดับเลเวล 10
       • เลเวลของศิษย์และอาจารย์ต้องห่างกัน อย่างน้อยที่สุด 20 เลเวล 
       • หากศิษย์จะเลือกฝ่ายตรงข้ามกับอาจารย์ จะต้องยกเลิกความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์กันก่อน
       
       ขั้นตอนการรับศิษย์อาจารย์

       
• อาจารย์ต้องการรับศิษย์ให้พิมพ์ /รับศิษย์ เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยชื่อศิษย์ที่ต้องการรับ 
       • ศิษย์ต้องการฝากตัว ให้พิมพ์ /ฝากตัว  เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยชื่ออาจารย์ที่ต้องการฝากตัวเป็นศิษย์

       ขั้นตอนการยกเลิกศิษย์อาจารย์

        
• ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพิมพ์ / สิ้นสุด เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยชื่อของอีกฝ่าย
        • ไม่ต้องให้อีกฝ่ายออนไลน์ก็สามารถยกเลิกความสัมพันธ์ได้
        • หากยกเลิกความสัมพันธ์ผลประโยชน์ที่ได้รับ จะยุติลง
        • ต้องรออีก 10 วัน ศิษย์จึงจะหาอาจารย์ใหม่ได้
        • อาจารย์ที่มีศิษย์เต็ม 3 ท่านหากยกเลิกศิษย์ออก 1 ท่าน ต้องรอ 10 วันจึงจะรับใหม่ได้

       
การมอบวิชาให้ศิษย์
       
• วิชาที่มอบให้จะต้องไม่สูงกว่า ศิษย์ 1 คลาสเช่น ศิษย์คลาส 3 อาจารย์สามารถให้วิชาคลาส 4 ได้
        • ขณะที่มอบวิชาศิษย์จะต้องอยู่ใกล้ ๆ อาจารย์
        • วิธีการมอบวิชา เปิดหน้าต่างวิชาอาจารย์ Ctrl +S  และหน้าต่างศิษย์ อาจารย์   Ctrl+B
        • จากนั้นให้ลากวิชาที่ต้องการมอบให้ไปใส่ในช่องวิชา ในหน้าต่างศิษย์อาจารย์

 
          
        


        ผลประโยชน์ของการเป็นอาจารย์ :

        
• เมื่อศิษย์เก็บเลเวลได้รับค่าประสบการณ์ อาจารย์จะได้รับค่าประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่ง 
        • ระบบจะอัพเดทค่าประสบการณ์ที่ได้รับทุก ๆ ครั้งที่ศิษย์และอาจารย์เข้าออกจากเกม
        • หากศิษย์ทำภารกิจศิษย์อาจารย์ อาจารย์จะได้รับคุณสมบัติพิเศษจากไอเทมภารกิจด้วย 
        • คุณสมบัติของไอเทมภารกิจจะได้รับผลทั้งศิษย์และอาจารย์

           ป้ายมังกรซ่อน  เพิ่มพลังโจมตีให้อาจารย์ 2% เพิ่มเลือด 20 หน่วย
         ป้ายมังกรไม้     เพิ่มพลังป้องกันให้อาจารย์ 2% เพิ่มเลือด 20 หน่วย
         ป้ายมังกรทะยาน เพิ่มพลังป้องกันวิชา ให้อาจารย์ 2%  และเพิ่มเลือด 20 หน่วย

       ผลประโยชน์ของการเป็นศิษย์ :

       ศิษย์ สามารถใช้วิชาประเภทโจมตี ของอาจารย์ได้ทั้งหมด 3 วิชา และมีคุณสมบัติตามระดับค่าอุทิศ
       • ค่าอุทิศจะระดับขึ้นมีศิษย์เลเวลเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไข และมีการทำภารกิจศิษย์อาจารย์

  ค่าอุทิศ :                  เงื่อนไข :   วิชา :   คุณสมบัติวิชาอาจารย์ เมื่อศิษย์ใช้
  ระดับ 5    หลังจากเริ่มต้นเป็นศิษย์อาจารย์    1 วิชา     พลังโจมตี 40%  ใช้ปราณ 150%
  ระดับ 4    ศิษย์เลเวลเพิ่ม   5 เลเวลจากระดับ 5    1 วิชา    พลังโจมตี 50%  ใช้ปราณ 120%
  ระดับ 3    ศิษย์เลเวลเพิ่ม 10 เลเวลจากระดับ 4    2 วิชา    พลังโจมตี 60%  ใช้ปราณ 120%
  ระดับ 2    ศิษย์เลเวลเพิ่ม 20 เลเวลจากระดับ 3    2 วิชา    พลังโจมตี 60%  ใช้ปราณ 100%
  ระดับ 1    ศิษย์เลเวลเพิ่ม 20 เลเวลจากระดับ 2    3 วิชา    พลังโจมตี 70%  ใช้ปราณ 100%

  ภารกิจ         เงื่อนไข :              NPC :                  หมายเหตุ : 
  อดีตของอาจารย์ 1   ค่าอุทิศระดับ 5 เต็ม    แม่นางจิน      ได้รับจดหมายลายมือเฒ่ายา           
  อดีตของอาจารย์ 2   ค่าอุทิศระดับ 4 เต็ม    เฒ่าลูกคิด     ได้รับป้ายมังกรซ่อน
  ความรักของแม่   ค่าอุทิศระดับ 3 เต็ม    เจ๊เจียว     ได้รับป้ายมังกรไม้
  สองพี่น้องเหาิอิ่น   ค่าอุทิศระดับ 2 เต็ม    ประมุข     ได้รับป้ายมังกรทะยาน