อาชีพดาบ :

        
เป็นอาชีพที่มีพลังป้องกันสูงสุด และมีความพิเศษตรงที่สามารถใช้สกิลหมู่ในการเก็บเลเวลได้ ดังนั้นหากจะ
         ปาร์ตี้ทำภารกิจหรือจะออกล่าบอส อาชีพดาบจะเป็นอาชีพสำคัญที่ จะช่วยเป็นตัวแทงค์   ได้เป็นอย่างดีและ
         ที่สำคัญอาชีพดาบยังเป็นอาชีพเดียวกับพระเอกของเรื่องอย่าง ฮันกวางอีกด้วย


         สายอาชีพนักดาบในระดับต่าง ๆ :

        ระดับคลาส / ระดับเลเวล                                     ชื่อเสียง :
    เลเวล  1 - 10    นักดาบ    โดยในขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถเลือกฝ่ายใด ๆ ได้
    เลเวล 10 - 35 :   คลาส 1    จอมดาบ  โดยในขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถเลือกฝ่ายใด ๆ ได้
    เลเวล 35 - 59 :   คลาส 2    ฝ่ายธรรมะ : จอมดาบบูรพา     ฝ่ายอธรรม : จอมดาบพิสดาร
    เลเวล 60 - 79 :   คลาส 3    ฝ่ายธรรมะ : ปราชญ์ดาบ        ฝ่ายอธรรม : จอมดาบอเวจี
    เลเวล 80 - 99 :   คลาส 4    ฝ่ายธรรมะ : จอมดาบเทวะ      ฝ่ายอธรรม : จอมดาบราชันย์
    เลเวล 100 - 114 :  คลาส 5    ฝ่ายธรรมะ : ดาบอสนีฟ้า        ฝ่ายอธรรม :  ดาบอสูรไฟ
    เลเวล 115 - 119 :  คลาสเซียน


    

    พลังทลายภูผา
 
  เงื่อนไข :        เป็นปราณที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้น              ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มโจมตีขั้นต่ำ 1%
  ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 1%                                   ระดับสูงสุด :    เพิ่มโจมตีขั้นต่ำ 20%
  คุณสมบัติ :     เพิ่มค่าโจมตีขั้นต่ำ ทำให้พลังโจมตีขั้นต่ำเพิ่มขึ้น

    โจมตีวิญญาณ
 
  เงื่อนไข :        เป็นปราณที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้น              ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มความแม่นยำ 11%
  ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 1%                                   ระดับสูงสุด :    เพิ่มความแม่นยำ 30%
  คุณสมบัติ :     เพิ่มความแม่นนำให้กับการโจมตี
   
     ร่ายรำต่อเนื่อง
 
   เงื่อนไข :        เป็นปราณที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้น              ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มโอกาส   11%
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 1%                                   ระดับสูงสุด :    เพิ่มโอกาส  30%
   คุณสมบัติ : เพิ่มโอกาสการโจมตีต่อเนื่อง                   หมายเหตุ :  เฉพาะการโจมตีธรรมดาเท่านั้น

     ไม้ตายจู่โจม
 
   เงื่อนไข :        เป็นปราณที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้น             ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มโอกาส   11%
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 1%                                  ระดับสูงสุด   :  เพิ่มโอกาส  30%
   คุณสมบัติ :  เพิ่มโอกาสการโจมตีแบบคริติคอล          หมายเหตุ : เฉพาะการโจมตีธรรมดาเท่านั้น  

     พายุคลั่งทลายสิ้น
 
   เงื่อนไข :        เป็นปราณที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้น             ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มระเวลา 13 วินาที
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ 3 วินาที                             ระดับสูงสุด   :  เพิ่มระยะเวลา 70 วินาที 
   คุณสมบัติ :     เพิ่มระยะเวลาสถานะความโกรธให้นานขึ้น
   หมายเหตุ :     มีผลกับช่วงเวลาการโกรธเท่านั้น   

     สี่ตำลึงปาดพันชั่ง
 
   เงื่อนไข :        ต้องมีระดับคลาส 1                          ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มโอกาส   11%
   ระดับเพิ่มขึ้น :  เพิ่มโอกาส    1%                            ระดับสูงสุด   :  เพิ่มโอกาส   30%
   คุณสมบัติ :     สะท้อนความเสียหายทั้งหมดไปให้ศัตรูทั้งมอนสเตอร์และการต่อสู้ pk pvp            

     ปราณทลายเกราะ
 
   เงื่อนไข :        ต้องมีระดับคลาส 2                          ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มโอกาส    6%
   ระดับเพิ่มขึ้น :  เพิ่มโอกาส    1%                            ระดับสูงสุด   :  เพิ่มโอกาส  25%
   คุณสมบัติ :     ลดพลังป้องกันของศัตรู 20%              หมายเหตุ : เฉพาะการใช้สกิลหมู่เท่านั้น   

    ปราณแท้โจมตี
 
   เงื่อนไข :        ต้องมีระดับคลาส 3                          ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มโอกาส    1%
   ระดับเพิ่มขึ้น :  เพิ่มโอกาส    1%                            ระดับสูงสุด   :  เพิ่มโอกาส  20%
   คุณสมบัติ :   เพิ่มโอกาสโจมตีศัตรูแบบคริติคอล         หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้ได้กับสกิลหมู่ 

    เงามืดลอบสังหาร  
 
   เงื่อนไข :        ต้องมีระดับคลาส 4                          ค่าเริ่มต้น :      เพิ่มโอกาส   5.5%
   ระดับเพิ่มขึ้น :  เพิ่มโอกาส   0.5%                          ระดับสูงสุด   :  เพิ่มโอกาส    15%
   คุณสมบัติ :     เพิ่มพลังโจมตี 20%                          หมายเหตุ : สามารถใช้ได้กับสกิลหมู่เท่านั้น  

    หนักดั่งบรรพต  
 
   เงื่อนไข :        เลเวล 90 และทำภารกิจ                    ค่าเริ่มต้น : เพิ่มป้องกัน 0.3%   พลังชีวิต +2
   ระดับเพิ่มขึ้น :  เพิ่มป้องกัน 0.3%  พลังชีวิต +2          ระดับสูงสุด :  เพิ่มป้องกัน 6%  พลังชีวิต +40
   คุณสมบัติ :     เพิ่มพลังป้องกันแบบ % ให้กับตัวละครและเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวละคร   

    ดาบลมสลาตัน  
 
   เงื่อนไข :        ต้องมีระดับคลาส 5                          ค่าเริ่มต้น : เพิ่มขอบเขต   0.1%
   ระดับเพิ่มขึ้น :  เพิ่มขอบเขต   0.1%                        ระดับสูงสุด   :  เพิ่มขอบเขต     2%
   คุณสมบัติ :     เพิ่มขอบเขตการโจมตี ของสกิลหมู่ให้กว้างขึ้น จำนวนมอนส์เท่าเดิม 

    เคลื่อนย้ายดวงดาว  
 

   เงื่อนไข :        ต้องมีคัมภีร์เคลื่อนย้ายดวงดาว           ค่าเริ่มต้น :      อัตราสำเร็จ 0.5 %
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ     0.5 %                           ระดับสูงสุด   :  อัตราสำเร็จ 10 %       
   คุณสมบัติ :     เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสเพิ่มพลังป้องกัน 10%  และเพิ่มพลังโจมตีวิชา 30%  
   หมายเหตุ :     เฉพาะการโจมตีจากมอนสเตอร์ 


   


    ดาบนั้นคืนสนอง  
 

   เงื่อนไข :        ระดับเซียนขั้น 2                          ค่าเริ่มต้น :      อัตราสำเร็จ 0.5 %
   ระดับเพิ่มขึ้น :  ระดับละ     0.5 %                       ระดับสูงสุด   :  อัตราสำเร็จ 10 %
   คุณสมบัติ : สะท้อนการโจมตี 2 เท่า เฉพาะช่วงเวลาการต่อสู้พีเคหรือประลอง