ข่าวสาร Yulgang

  
            สำหรับเพื่อน ๆ ที่เล่น Yulgang อยู่เป็นประจำสามารถทำการอัพเดท version 6.00 ได้โดยต้อง
            ทำการลง Manual Patch  ทั้งหมด 4 ไฟล์ ตามลำดับ ดังนี้ 

                       Manual Patch สำหรับอัพเดทจากเวอร์ชั่นเดิม

               

   Manual Patch v. 6.00 (142 MB)

อัพเดต  25 ต.ค. 2551

   Manual Patch v. 6.01 (2.58 MB)

อัพเดต  28 ต.ค. 2551

   Manual Patch v. 6.02 (10.7 MB)

อัพเดต  28 ต.ค. 2551

   Manual Patch v. 6.03 (2.91 MB)

อัพเดต  29 ต.ค. 2551


          
           และสำหรับเพื่อน ๆ ที่ได้รับแผ่น DVD Client  Yulgang version 6.00  จากนิตยสาร ร้าน @Cafe 
           หรือจากสื่ออื่น ๆ จะต้องทำการลง Manual Patch  ทั้งหมด 3 ไฟล์ ตามลำดับ ดังนี้
 
                      Manual Patch สำหรับอัพเดทเวอร์ชั่น 6.00

   Manual Patch v. 6.01 (2.58 MB)

อัพเดต  28 ต.ค. 2551

   Manual Patch v. 6.02 (10.7 MB)

อัพเดต  28 ต.ค. 2551

   Manual Patch v. 6.03 (2.91 MB)

อัพเดต  29 ต.ค. 2551


           
          ขั้นตอนในการลง Manual Patch  

          1. คลิก Manual Patch  ที่ต้องการโหลด เรียงลำดับ ( 6.00 - 6.03 ) กด Save  ไฟล์
                     
         
          2. เพื่อความรวดเร็วให้ทำการ Save ไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ ที่ได้ทำการติดตั้งเกม Yulgang

                     
          
           3.  ทำการแยกไฟล์ ( คลายไฟล์ ) และดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้ง โดยก่อนการติดตั้งให้ทำการเลือก
                ไดร์ฟเวอร์และโฟลเดอร์ปลายทางให้ถูกต้อง  ( ติดตั้งลงในโฟลเดอร์ที่ได้ทำการติดตั้งเกม)

                     
                
               4. ทำการทดลองเข้าเกมได้ตามปกติค่ะ        
                   

                                                                                                           ทีมงานยุทธภพครบสลึง
                                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2551