ข่าวสาร Yulgang

"ระบบศิษย์-อาจารย์" ถือกำเนิดขึ้นแล้ว 16 ส.ค. นี้

            ถือกำเนิดเส้นทางแห่งยุทธภพกับ "ระบบศิษย์-อาจารย์" 16 ส.ค. 50 ชาวยุทธโยวกังต้องดีใจกันแน่กับระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความเป็นยุทธภพให้แน่นเหนียวยิ่งขึ้น ด้วยระบบที่ทุกท่านสามารถ รับศิษย์ หรือ เป็นอาจารย์ได้ตามต้องการ รวมถึงการถ่ายทอดวิชาที่อาจารย์มี ให้กับ ศิษย์ ได้ถึง 3 วิชา และการได้รับค่าพลังป้องกัน พลังโจมตี และอื่นๆ อีกมากมาย
อาจารย์ 1 ท่านสามารถรับลูกศิษย์ได้สูงสุดจำนวน 3 คน พร้อมทั้งเควสใหม่สำหรับระบบศิษย์-อาจารย์อีกด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์-อาจารย์
            ระบบนี้เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อให้ตัวละครที่มีเลเวลสูง สามารถช่วยเหลือตัวละครที่มีเลเวลต่ำกว่าได้ ทำให้การท่องยุทธภพเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนคนที่เลเวลสูงก็ได้รับสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าต่างๆ มากมาย
             การเป็นศิษย์-อาจารย์นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแต่ต้องจำคำสั่งต่างๆ ให้ได้เท่านั้นเอง คือ พิมพ์คำสั่ง ตามด้วยชื่อตัวละคร และแน่นอนว่าการตอบรับจากทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับการเห็นชอบก่อนเสมอ

กฎการเป็นศิษย์-อาจารย์
            1. อาจารย์ อย่างน้อยที่สุดต้อง อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2 (ระดับเลเวล35)
            2. ศิษย์ อย่างน้อยที่สุดต้อง
อัพเกรดดัวละครครั้งที่ 1 (ระดับเลเวล 10)
            3. เลเวลของศิษย์และอาจารย์ต้องห่างกัน อย่างน้อยที่สุด 20 เลเวล
            4. อาจารย์สามารถรับลูกศิษย์ได้สูงสุด 3 คน
            5. ลูกศิษย์ สามารถมีอาจารย์ได้ 1 ท่าน เท่านั้น
            6. ต้องมีอาชีพเดียวกัน เท่านั้น จึงจะเป็นศิษย์-อาจารย์กันได้
            7. ต่างฝ่าย(ธรรมะ/อธรรม) ไม่สามารถเป็นศิษย์อาจารย์กันได้ ในกรณีที่ตัวละครยังไม่มีฝ่าย หลังจากทำการเลือกฝ่ายต่างกันแล้วการเป็นศิษย์-อาจารย์จะถูกยกเลิกทันที
            8. ทั้งฝ่ายลูกศิษย์ และอาจารย์สามารถยกเลิก ความสัมพันธ์นี้ได้ โดยใช้คำสั่งแล้วตามด้วยชื่อตัวละครนั้นๆ และ
ภายใน 10 วันทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถเป็นอาจารย์ หรือ เป็นศิษย์ใครได้อีก
            9. ในการยกเลิกความสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ ประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจะถูกยกเลิกทันที

คำสั่งระบบศิษย์-อาจารย์
            - หากต้องการเชิญท่านใด มาเป็นอาจารย์ ใช้คำสั่ง  
/ฝากตัว เว้นวรรคตามด้วย ชื่อตัวละคร 
            - หากต้องการรับศิษย์ ใช้คำสั่ง /รับศิษย์ เว้นวรรคตามด้วย ชื่อตัวละคร 
            - หากต้องการยกเลิกความเป็นศิษย์-อาจารย์ ใช้คำสั่ง /สิ้นสุด เว้นวรรคตามด้วย ชื่อตัวละคร 

                                           

                หากเป็นศิษย์-อาจารย์ แล้ว สามารถกด "Ctrl+B" เพื่อดูหน้าต่างศิษย์-อาจารย์ได้

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็น อาจารย์
           - เมื่อลูกศิษย์เลเวลอัพ อาจารย์จะได้รับค่าประสบการณ์ด้วย (ต้องทำการออกจากเกมแล้วเข้าใหม่จึงเห็นผล)

           - เมื่อทำเควสศิษย์-อาจารย์สำเร็จ จะได้รับไอเท็มพิเศษ ที่ช่วยเพิ่ม พลังโจมตี พลังป้องกัน พลังป้องกันด้วยวิชา 
            
(ต้องทำการออกจากเกมแล้วเข้าใหม่จึงเห็นผล)
           - หากอาจารย์รับศิษย์คนใหม่ ก็จะสามารถทำเควสซ้ำได้

                                          
ไอเท็มของรางวัล จากการทำเควสศิษย์-อาจารย์ระดับต่างๆ 

                                                                                                    
                                   ป้ายมังกรซ่อน                      ป้ายมังกรไม้                   ป้ายมังกรทะยาน
                               เพิ่มพลังโจมตี 2%              เพิ่มพลังป้องกัน 2%    เพิ่มพลังป้องกันด้วยวิชา 2%
                            เพิ่มค่าเลือด 20 หน่วย          เพิ่มค่าเลือด 20 หน่วย       เพิ่มค่าเลือด 20 หน่วย
         
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็น ศิษย์
           - ศิษย์ สามารถใช้วิชาประเภทโจมตี ของอาจารย์ได้ทั้งหมด 3 วิชา
           - วิชาทั้ง 3 วิชาของอาจารย์นั้นจะต้องเป็นวิชาที่สูงกว่าศิษย์ 1 คลาส
           - จำนวนของวิชา และ ค่าพลังของวิชา ที่ศิษย์จะได้รับจะขึ้นอยู่กับค่าความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์-อาจารย์ซึ่งได้จากการทำเควส
(ต้องทำการออกจากเกมแล้วเข้าใหม่จึงเห็นผล)
           - ไอเท็มพิเศษที่ได้รับ จะมีผลอยู่ในช่วงที่เป็น ศิษย์-อาจารย์เท่านั้น เมื่อมีการยกเลิกความสัมพันธ์ ไอเท็มและค่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นจะหายไปทันที

ตารางแสดงระดับความสัมพันธ์ และพลังโจมตีต่างๆ* ตัวอย่างเช่น ศิษย์ มีเลเวล 40 อาจารย์มีเลเวล 60 ทั้งคู่จะมีระดับความสัมพันธ์ระดับ 5 หลังจากเริ่มรับเป็นศิษย์-อาจารย์ หากต้องการให้ระดับความสัมพันธ์ระดับ 5 เต็ม จะต้องให้ลูกศิษย์เก็บเลเวลเพิ่มอีก 5 เลเวล และหากต้องการเพิ่มระดับความสัมพันธ์ให้เป็นระดับ 4 จะต้องทำเควส (สามารถติดตามได้ที่หัวข้อ “ภารกิจครบสลึง”)


** ตัวอย่างเช่น ศิษย์ จะต้องมีเลเวล 45 ระดับความสัมพันธ์จะเปลี่ยนเป็นระดับ 4  หากต้องการให้ระดับความสัมพันธ์ระดับ 4 เต็ม จะต้องให้ลูกศิษย์เก็บเลเวลเพิ่มอีก 10 เลเวล และหากต้องการเพิ่มระดับความสัมพันธ์ให้เป็นระดับ 3 จะต้องทำเควส (สามารถติดตามได้ที่หัวข้อ “ภารกิจครบสลึง”)

*** ตัวอย่างเช่น ศิษย์ จะต้องมีเลเวล 55 ระดับความสัมพันธ์จะเปลี่ยนเป็นระดับ 3 หากต้องการให้ระดับความสัมพันธ์ระดับ 3 เต็ม จะต้องให้ลูกศิษย์เก็บเลเวลเพิ่มอีก 20 เลเวล และหากต้องการเพิ่มระดับความสัมพันธ์ให้เป็นระดับ 2 จะต้องทำเควส (สามารถติดตามได้ที่หัวข้อ “ภารกิจครบสลึง”)


**** ตัวอย่างเช่น ศิษย์ จะต้องมีเลเวล 75 ระดับความสัมพันธ์จะเปลี่ยนเป็นระดับ 2 หากต้องการให้ระดับความสัมพันธ์ระดับ 2 เต็ม จะต้องให้ลูกศิษย์เก็บเลเวลเพิ่มอีก 20 เลเวล และหากต้องการเพิ่มระดับความสัมพันธ์ให้เป็นระดับ 1 จะต้องทำเควส (สามารถติดตามได้ที่หัวข้อ “ภารกิจครบสลึง”)

***** ตัวอย่างเช่น ศิษย์ จะต้องมีเลเวล 95 ระดับความสัมพันธ์จะเปลี่ยนเป็นระดับ 1


                                                                                              ทีมงานยุทธภพครบสลึง