ข่าวสาร Yulgang

 


                        
                    
ระบบคุณความดี :

                     ระบบคุณความดีแยกออกจากระบบค่าความดีแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน โดยระบบคุณความดี
                     ในแพทช์ปัจจุบันมีไว้สำหรับการซื้อไอเทมค่าความดี ซ่อมแซม อัพเกรดอุปกรณ์และการ
                     ดำเนินการหลอมรวมเสริมพลังไอเทมเซตค่าความดีเท่านั้น   สำหรับคุณความดีสามารถดู
                     ได้ที่หน้าต่างเก็บของตัวละคร


                                     
                     

                     
วิธีการได้รับค่าคุณความดี :  จะได้รับค่าคุณความดีเท่ากับจำนวนค่าความดีที่ได้รับ
                     เมื่อทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับค่าความดีสำเร็จและได้รับค่าความดีจะได้รับค่าคุณความดี
                     มาด้วย เช่น ส่งภารกิจศึกชิงจ้าวยุทธได้รับค่าความดี 200 ก็จะได้รับค่าคุณความดี 200
   
                     1. ได้รับผ่านเควสที่เกี่ยวข้องกับสงครามฝ่าย
                     2. ได้รับจากสงครามแห่งการช่วงชิง 
                     3. ได้รับจากการดำเนินเควสที่เกี่ยวข้องกับสงครามแห่งการช่วงชิง
                     4. ได้รับจากศึกชิงจ้าวยุทธจักร
                     5. ได้รับผ่านเควสที่เกี่ยวข้องกับศึกชิงจ้าวยุทธจักร
                     6.  นำค่าความดีมาแลกเป็นค่าคุณความดี
                     7.  ภารกิจอื่น ๆ และการกดไอเทมเพิ่มค่าความดีจะไม่ได้รับค่าคุณความดี
                    
                    
ตัวอย่างภารกิจที่ได้รับค่าคุณความดี :

                     1. สงครามฝ่าย พรรคคุณธรรม
                     2. เหรียญตราแห่งการช่วงชิง
                     3. เงื่อนไขแห่งจอมยุทธที่แท้จริง
                    
4. เปลี่ยนคุณความดีเป็นค่าความดี  คำอธิบายเควสนี้ผิดนะครับต้องเปลี่ยนค่าความดี
                         เป็นคุณค่าความดี  หากเราทำภารกิจนี้ที่ช่างทำสัญลักษณ์ ค่าความดีเราจะหายไป
                         และได้รับค่าคุณความดีมาแทนดังนั้น กรุณาระมัดระวังในการแลกเปลี่ยน 

                       

                         เควส เปลี่ยนคุณความดีเป็นความดี 
                         เลเวล : 60 
                         npc : ช่างทำสัญลักษณ์เมืองฮอนบัล
                         รายละเอียด : ใช้ค่าความดี 1,000 แลกค่าคุณความดี 1,000 แต้ม
                         หมายเหตุ :  ทำซ้ำได้

                         เควส ค่าความดีระดับการให้เกียรติผู้ดำรงตำแหน่ง
                         เลเวล : 60 
                         npc : ช่างทำสัญลักษณ์เมืองฮอนบัล
                         รายละเอียด : ระบบจะตรวจสอบระดับค่าความดีของเราว่ามีอยู่เท่าใดแล้วจะมอบ
                         ค่าคุณความดีให้พิเศษเป็นของขวัญตามระดับ โดยไม่หักค่าความดีที่มีอยู่                     
                         หมายเหตุ : ทำซ้ำไม่ได้


                     คุณสมบัติค่าคุณความดี :

                     1. ในระบบ PK การต่อสู้แพ้ชนะ จะได้รับและสูญเสียค่าความดีเท่านั้น
                     2. ค่าคุณความดีแลกเปลี่ยนไม่ได้
                     3. ภารกิจหรือระบบอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามจะไม่ได้รับคุณความดี
                     4. ค่าคุณความดีมีไว้ ซื้อ ซ่อม เสริมพลัง อัพเกรดไอเทมค่าความดี โดยจะสามารถใช้
                         ค่าคุณความดีแทนค่าความดี
ซึ่งต่อไปนี้ไอเทมค่าความดีทุกชิ้นจะต้องซื้อโดยการใช้
                         ค่าคุณความดีเท่านั้น


                                         
                            
                            


                
หมายเหตุบางครั้งระบบในเกมจะเรียกคุณความดีว่า เงินความดีนะคะ เนื่องจากเกิดข้อ
                                   ผิดพลาดในการแปลภาษาค่ะ


 ทีมงานยุทธภพครบสลึง 
 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556