ข่าวสาร Yulgang
      Update : ไอเทมชุดคลุม จอมยุทธร้อยลี้และซอกวานจี ชุด npc แห่งเมืองหุบเขาร้อยลี้

      ระยะเวลาจำหน่าย :    15 กันยายน - 13 ตุลาคม 2554 หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์
      ระยะเวลาคุณสมบัติ :  สิ้นสุด 13 ตุลาคม 2554 หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์     


                                                                                              

    ชุดจอมยุทธร้อยลี้ [G]  ราคา 59,000 CashPointราคา : 59,000 Cash Point
    คุณสมบัติ :  
ปราณทั้งหมด+3,  EXP+20%, พลังโจมตี +5%, 
    พลังโจมตีวิชา+10%,  พลังป้องกัน+10%, HP +500, MP +300                        
    ชุดซอกวานจี [G]  ราคา 59,000 CashPoint ราคา : 59,000 Cash Point
    คุณสมบัติ : 
ปราณทั้งหมด+3,  EXP+20%, พลังโจมตี +5%, 
    พลังโจมตีวิชา+10%,  พลังป้องกัน+10%, HP +500, MP +300                        

                                                                                         
   ชุดจอมยุทธร้อยลี้  [S]   ราคา : 34,900 Cash Point
  
คุณสมบัติ :  พลังโจมตี +5%, พลังโจมตีวิชา +10%, พลังป้องกัน+10%,             
   HP+500, MP+300                         
   ชุดซอกวานจี [S]  ราคา : 34,900 Cash Point
  
คุณสมบัติ :  พลังโจมตี +5%, พลังโจมตีวิชา +10%, พลังป้องกัน+10%,           
   HP+500, MP+300  
    
   ชุดจอมยุทธร้อยลี้  [B]  ราคา : 34,900 Cash Point                                   
   คุณสมบัติ :  ปราณทั้งหมด+3,  EXP+20%
   ชุดซอกวานจี [B]  ราคา : 34,900 Cash Point                                       
  
คุณสมบัติ : ปราณทั้งหมด+3,  EXP+20%
  
      หมายเหตุ : 

      1.  คุณสมบัติทั้งหมดสิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์
      2.  ไอเทมเป็นแบบถาวร
      3.  คุณสมบัติในการใช้งานเหมือนชุดคลุมปกติทั่วไปสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือหลอมรวมได้ปกติ


      ทีมงานยุทธภพครบสลึง 
      ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2554