ข่าวสาร Yulgang


   

    

        ชื่อไอเทม   ยันต์โยวกัง
        จำหน่ายที่ :   Yulgang Shop

        รายละเอียด :  โยวกังอัพเดทไอเทมใหม่เพิ่มประสิทธิภาพมากมายในราคาสุดคุ้ม และพลาดไม่ได้แน่นอน
        กับประสิทธิภาพใหม่   ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งานช่องสวมใส่พิเศษ หรือเพิ่มค่าความดีสูงสุดที่สามารถรับได้
      
              


แบบ 1    วัน  ราคา    3,000  Cash Point                             
แบบ 10  วัน  ราคา  24,500  Cash Point
แบบ 30  วัน  ราคา  51,000  Cash Point


        ประสิทธิภาพของ : ยันต์โยวกัง 
        

         •  ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 30%
         •  เพิ่มค่าพิชิตศัตรู 20%
         •  เพิ่มเงินที่ได้รับ  20%
         •  ลด EXP เวลาตัวละครตาย  1 %
         •  เมื่อขายไอเทมให้กับร้านค้าได้รับเงินเพิ่ม 20%
         •  เพิ่มอัตราการหลอมรวมและเสริมพลัง 5% 
         •  เพิ่มประสิทธิภาพยันต์ดินวิเศษให้สามารถบันทึกได้ 30 จุด 
         •  สามารถใช้งานชาแนล 6 ได้ตลอดเวลา 
         •  รับช่วงเวลาพิเศษคูณ 2 ในชาแนล 6 นาน 300 นาที
         •  ฟื้นคืนชีพที่จุดเดิมเวลาเสียชีวิต

         ประสิทธิภาพพิเศษ :

         เปิดใช้งานช่องสวมใส่พิเศษ :

         สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่ยุ่งวุ่นวายกับชุดไอเทมที่ต้องพกพาไว้ 2 ชุดตลอด   ไม่ว่าจะเป็น ชุดเสริมออฟชั่น
         กัน 10 หรือชุดเสริมออฟชั่นป้องกันวิชา ทำให้เสียเวลาในการพกและพาสวมใส่ ยันต์โยวกังสามารถช่วยได้

      
        สำหรับผู้ที่ใช้ยันต์โยวกังจะสามารถเปิดใช้ช่องเก็บของสวมใส่พิเศษได้ทำให้สามารถสวมใส่ได้ 2 ชุดในเวลา
        เดียวกัน แต่การแสดงผล ประสิทธิภาพที่แสดงออกจะแสดงเฉพาะชุดที่ต้องการให้แสดงผลเท่านั้น ซึ่งวิธีการ
        สลับชุดสวมใส่ก็ทำได้ง่าย ๆ เพียงคลิก ช่องสวมใส่พิเศษ หรือกดปุ่ม Page Down

        เพิ่มค่าความดีสูงสุด :

       
 เพิ่มค่าความดีสูงสุดที่สามารถรับได้ 1,000 ซึ่งจากเดิมผู้เล่นสามารถรับค่าความดีได้วันละ 1,000 แต้ม  หาก
        ใช้ยันต์โยวกังจะทำให้ได้รับค่าความดีวันละ 2,000  แต้มโดยไม่รวมการใช้ไอเทมยาเสริมความดีซึ่งจะทำให้
        สามารถรับค่าความดีได้มากกว่าวันละ 2,000 แต้ม ( ยันต์โยวกัง + ยาเสริมความดี ) 
 
        ประสิทธิภาพพิเศษอื่น ๆ : 

         •  เพิ่มปริมาณค่าประสบการณ์ที่ลูกแก้วฝึกฝนจะได้รับ 40%
         •  ได้รับค่าความดี 1.5 เท่า ยกเว้นช่วงเวลาในภารกิจล้างแค้น
         •  เพิ่มอัตราความสำเร็จในการขุดสมุนไพร 2 เท่า
         •  อัตราการได้รับวิญญาณเพิ่มขึ้น 50% เมื่อใช้ลูกแก้ววิญญาณ
         •  เมื่อใช้เป้สัมภาระ ประสิทธิภาพในการเพิ่มการแบกรับน้ำหนักของเป้จะเพิ่มขึ้น 2 เท่า


        Notice :  ยันต์โยวกังไม่สามารถใช้ร่วมกับยันต์ปราณหรือยันต์ประกาศิตทองได้

        •  ยันต์ 1 วันและ 10 วัน ก่อนใช้งานจะมีตัวเลขบอกว่า 1 หรือ 10 เมื่อนำเมาส์ไปวาง
        •  ยันต์ 30 วันก่อนใช้งานจะไม่มีตัวเลขบอก ดังนั้นหากเป็นยันต์ที่ไม่บอกระยะเวลานั่นคือ ยันต์ 30 วัน
        •  หลังจากกดใช้งาน ยันต์ 1 วัน 10 วัน 30 วัน ให้นำเมาส์ไปวางที่ไอคอนเพื่อตรวจสอบเวลาใช้งาน

                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม  2553
                                                                                                                 ทีมงานยุทธภพครบสลึง