ข่าวสาร Yulgang

       กิจกรรม  :  หนังสือตัวอักษรไทยที่หายไป

      เกิดเรื่องใหญ่ซะแล้วพรรคฮอนบัลเอ๋ย เดือดร้อนกันไปทั่วเมื่อตัวตำราตัวอักษรพยัญชนะไทยที่จะต้องใช้สอน
      เด็ก ๆ ในฮอนบัลได้หายไป เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ภายในเมืองจะต้องรับผิดชอบ แต่ว่า.. แต่ละคนก็ต่างมีธุระจะ
      ให้ออกตามหาก็คงไม่ไหว จะทำอย่างไรกันดีหล่ะ .. !! 


      ระยะเวลากิจกรรม :    14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2553  หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์

      รายละเอียดกิจกรรม :  ผู้เล่นจะต้องรับภารกิจให้ครบจาก  โล้นเหล็กไหล เฒ่าลูกคิด โซวยัง เจ๊เจียว เฒ่ายา

      •  จากนั้นให้ออกตามหาคัมภีร์ทั้ง 5 แบบ แบบละ 20 เล่ม รวม 100 เล่ม โดย

           

       แบบที่ 1 :  ตัวอักษร ก - ซ   ซึ่งด้านในจะมีแบบตัวอักษร  ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ   จำนวน 20 เล่ม
       แบบที่ 2 :  ตัวอักษร ฌ - ณ  ซึ่งด้านในจะมีแบบตัวอักษร  ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ        จำนวน 20 เล่ม
       แบบที่ 3 :  ตัวอักษร ด - ป   ซึ่งด้านในจะมีแบบตัวอักษร  ด ต ถ ท ธ น บ ป            จำนวน 20 เล่ม
       แบบที่ 4 :  ตัวอักษร ผ - ร   ซึ่งด้านในจะมีแบบตัวอักษร   ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร            จำนวน 20 เล่ม
       แบบที่ 5 :  ตัวอักษร ล - ฮ   ซึ่งด้านในจะมีแบบตัวอักษร  ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ         จำนวน 20 เล่ม

      หลังจากรวบรวมครบทั้ง 100 เล่ม ท่านจะต้องนำไปให้ อินจวินที่ ทางเข้าสุสาน 1,000 ชั้น เพื่อรับรางวัลที่ได้
      ช่วยเหลือในการเก็บรวบหนังสือทั้งหมดกลับมาได้  


      รางวัลจากภารกิจ :  บัฟค่าพิชิตศัตรู  1.5 เท่านาน 2 ชม. และ ค่าความดี 20 หน่วย โดยภารกิจสามารถทำซ้ำ
      ได้แต่ต้องรอให้พลังบัฟหมดก่อนค่ะ และไม่สามารถส่งภารกิจได้หากมีบัฟ ค่าพิชิตศัตรู จากกิจกรรมอื่น ๆ อยู่       หมายเหตุ : ค่าความดี 20 แต้มจะอยู่ในรูปของ ยาเม็ดค่าความดี ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
     
 

     ทีมงานยุทธภพครบสลึง
     ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาตม  2553