ข่าวสาร Yulgang    กล่องเทพจุติมาแล้ว !!~  ไม่ต้องเมื่อยนิ้วไม่น้องอดนอนให้ขอบตาดำเป็นหนูแพนด้าอีกแล้ว เพราะโยวกัง
    อัพเดทใหม่ล่าสุดกล่องเทพจุติ อุปกรณ์พิเศษที่จะช่วยแบ่งเบาการเล่นให้เพื่อน ๆ ที่กำลังเร่งเก็บเลเวลได้
    ใช้ประโยชน์เมื่อต้องการพักผ่อนหรือไปธุระ จะได้ไม่ต้องนั่งเฝ้าจอทั้ง สำหรับช่วงแรกนี้อยากให้เพื่อน ๆได้
    ลองใช้กันก่อนโดยสามารถรับภารกิจได้ที่เฒ่ายานะจ๊ะ


     ภารกิจ :      เส้นทางสู่การเป็นเทพ กล่องเทพจุติ
    
ระยะเวลา :   อัพเดทตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2552เป็นต้นไป 
     รับภารกิจ :  npc เฒ่ายา แห่งเมืองฮอนบัล โดยผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินตามราคาที่เฒ่ายาระบุไว้แล้วจากนั้น
                       จะได้รับกล่องเทพจุติมาใช้งาน

     วิธีการใช้งาน :   1. คลิกขวาเพื่อใช้งาน จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างเพื่อใช้งานค่ะ 
                              2. อายุการใช้งาน กล่องละ 7 วันค่ะ
                              3. เมื่อหมดอายุการใช้งาน สามารถมารับใหม่ได้ค่ะ
                       

     เงื่อนไขในการใช้ : 

     1. จะต้องนำสกิลโจมตีมาใส่ไว้ในช่อง F1  เท่านั้น
     2. จะต้องนำไอเทมฟื้นฟูเช่น ยารักษาบาดเจ็บ  ยาเทพรักษา ยาที่ซื้อจาก npc ใส่ไว้ในช่อง F2 - F3
     3. จะต้องนำไอเทมฟื้นฟูปราณ เช่น โสม โสมเซียน  ยาเซียนรักษา ใส่ไว้ในช่อง F4 - F5
     4. ยันต์กลับเมืองจะใส่หรือไม่ใส่ไว้ในช่อง F6 ก็ได้ แต่หากไม่ใส่ จะใช้บางคำสั่งไม่ได้
     5. หากยาเพิ่มเลือดหมด ยาเพิ่มปราณหมด อาจจะทำให้การทำงานผิดพลาดได้
     6. ระบบจะสั่งให้ตัวละครเก็บของอัตโนมัติ

    

หมวดโจมตี :  ช่องสกิล F1
สามารถนำสกิลไปใส่ช่อง F1  ได้ทุกสกิล แล้วแต่
การใช้งานของเพื่อน ๆ เช่น สกิลบัฟหรือสกิลโจมตี
หลังจากนั้นให้เลือกการโจมตีดังนี้
วิธีการใช้
โจมตี : เพื่อใช้งานสกิลโจมตีที่ตั้งค่าไว้
ฟื้นฟู :  สำหรับอาชีพหมอสายฮีลเท่านั้น
โจมตี
เปิด :  คำสั่งให้ตัวละครโจมตี
ปิด :   ตัวละครดำเนินการอย่างอื่นแต่หยุดโจมตี
ขอบเขต :  ในขณะโจมตีตัวละครจะเดินเข้าหาศัตรู
ซึ่งจากจะออกห่างจากจุดเดิมไปมเรื่อย ๆ  ดังนั้นจะ
ต้องเซตค่าเพื่อให้ตัวละครกลับมาประจำจุดเดิม
A  :  เมื่อออกห่างระยะไกลให้ตัวละครกลับ
B  :  เมื่อออกห่างระยะกลางให้ตัวละครกลับ
C  :  ให้ตัวละครรักษาตำแหน่งใกล้ตำแหน่งเดิม


หมวดฟื้นฟู :  ช่องสกิล F2 และ F3
สามารถนำไอเทมฟื้นฟู HPไปใส่ไว้ในช่อง F2 และ
F3 โดยระบบจะใช้งานในช่อง F2 ก่อนโดยสามารถ
กำหนดเงื่อนไขการใช้งานดังนี้
ฟื้นฟูเลือด
เปิด : เพื่อใช้งานไอเทมฟื้นพลัง HP ที่ใส่ไว้
ปิด :  หยุดใช้ไอเทมยา แต่คำสั่งอื่นยังดำเนินอยู่
% :   ใช้ยาเมื่อ HP เหลือ 30% 50% หรือ 70%
ฟื้นฟูปราณ
เปิด :  เพื่อใช้งานไอเทมฟื้นพลัง MP ที่ใส่ไว้
ปิด :   หยุดใช้ไอเทมยา แต่คำสั่งอื่นยังดำเนินอยู่
% :   ใช้ยาเมื่อ MP เหลือ 20% 30% หรือ 40%
หมายเหตุ : หากไอเทมยาใด ๆ หมดหรือไม่อยู่ใน
ช่องที่กำหนดไว้ จะทำให้การทำงานผิดพลาดได้


หมวดสนับสนุน :  สำหรับการเข้าปาร์ตี้
ให้นำสกิลบัฟ สนับสนุนต่าง ๆ มาใส่ไว้ในช่องต่าง ๆ
หลังจากนั้นคลิกเลือกวิชาที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อน
ในปาร์ตี้
วิธีการใช้ :
หลังจากเข้าปาร์ตี้ ตัวละครจะทำการบัฟให้เพื่อน ๆ
ที่อยู่ในปาร์ตี้เมื่อบัฟหมดก็จะใช้งานต่อให้อัตโมมัติ
หมายเหตุ :
1. เฉพาะบัฟที่สามารถให้คนอื่นได้
2. เครื่องหมายถูกที่อยู่ใต้บัฟหมายถึง หากคลิกถูก
    จะบัฟให้ทุกคนในปาร์ตี้หากไม่คลิกจะทำการบัพ
    ให้เฉพาะตัวเองเท่านั้น


หมวดกลับเมือง : ช่องสกิล F6
ให้นำไอเทมยันต์กลับเมืองต่าง ๆ  ที่ต้องการมาใส่
ในช่อง F6 หลังจากนั้นให้กำหนดเงื่อนไขเพื่อใช้ใน
กรณีที่ต้องการกลับเมืองดังนี้
ฟื้นฟูเลือด < 5 
กลับเมือง  เมื่อไอเทมฟื้นฟูพลังชีวิตเหลือน้อยกว่า
5 ชิ้น เงื่อนไขเฉพาะยาที่ซื้อจาก npc เท่านั้น
ฟื้นฟูปราณ < 0 
กลับเมืองเมื่อไอเทมฟื้นฟูพลังปราณเหลือน้อยกว่า
5 ชิ้น เงื่อนไขเฉพาะยาที่ซื้อจาก npc เท่านั้น
ไม่มีช่องว่างสำหรับเก็บของ
หากช่องเก็บของเต็ม  ตัวละครจะใช้ยันต์กลับเมือง
ทันที
หมายเหตุ : สามารถใช้ 3 เงื่อนไขได้พร้อมกัน


    ตัวอย่างวิธีการตั้งค่า :  

   อาชีพทั่วไป : เลือกวิชาโจมตีที่ต้องการมาใส่ในช่อง F1  หากเป็นอาชีพดาบก็สามารถเลือกสกิลหมู่มาใช้ได้
   เมื่อใส่สกิลเรียบร้อยแล้วให้ คลิก ตั้งค่าใช้งานเป็น โจมตี และ เปิดการโจมตี สำหรับขอบเขตของการกลับจุด
   ให้เซตระยะกลางไว้จะเป็นการดีที่สุดค่ะ หลังจากนั้นให้นำยารักษาบาดเจ็บมาใส่ไว้ในช่อง F2  และ  F3 ทั้ง 2 
   ช่องจากนั้นให้นำโสมหรือ ไอเทมเพิ่มปราณต่าง ๆ มาใส่ไว้หากตัวละครมีชุดออฟชั่นเทพ ๆ ก็เซตให้กินยาทุก
   30% หรือ 50% ก็ได้ค่ะแต่หากชุดที่ใส่ไม่ค่อยเวิร์คนักก็ควรเซตให้เติมยาทุก ๆ 70%   เมื่อเซตไอเทมรักษา
   เสร็จแล้วให้ดูว่าตัวละครมีบัฟหรือไม่ หากมีก็ให้นำไอคอนบัฟมาใส่ ตามต้องการค่ะสำหรับการตั้งค่ากลับเมือง
   เมื่อความปลอดภัยของตัวละคร ควรจะเปิดการใช้งานทุก ๆ เงื่อนไขโดยเฉพาะให้ตัวละครกลับเมืองเมื่อจำนวน
   ยารักษาบาดเจ็บหมดเพื่อป้องกันตัวละครตายค่ะ 

   อาชีพหมอ : จะเซตเหมือนกับตัวละครทั่วไปแต่ หากเป็นหมอสายฮีลจะต้องนำสกิลหมู่มาใส่ในช่อง F1 และ
   คลิกเลือกฟื้นฟูในหมวดโจมตี  และในช่องสนับสนุนจะต้องคลิกเครื่องหมายถูกเพื่อใช้สกิลช่วยเหลือดังกล่าว
   บัพให้กับบุคคนในทีม

   สำหรับไอเทมกล่องเทพจุตินั้นในขั้นแรกจะเป็นการทดสอบการใช้งานเท่านั้น ดังนั้นหากเพื่อน ๆ พบข้อสงสัย
   หรือปัญหาต่าง ๆ ในการใช้งานขอให้เพื่อน ๆ มาโพสสอบถามหรือแจ้งปัญหาได้ที่  BBS ด้านล่างนะคะ

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                               ทีมงานยุทธภพครบสลึง
                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2552